Trafikförändringar vid tidtabellsskifte - KLT

Trafikförändringar vid tidtabellsskifte 10 december 2017

12:47, 2017-12-08

Söndagen den 10 december är det dags för tidtabellsskifte och samtidigt görs trafikförändringar i länets kollektivtrafik. 

Trafikförändringarna i år består främst av justeringar av tidslägen på turerna. Bland förändringarna finns även ibruktagande av hållplats Hossmo E22 och tillkommande tågtrafik på Stångådalsbanan.

I Kalmar och Oskarshamns kommuner görs de största förändringarna. I Oskarshamns kommun tidigareläggs morgonturerna på de flesta linjerna för att bättre passa skolornas starttider.

I Kalmar sker linjeändring på stadstrafiken och Närtrafiken. Det sker även på linje 121 och 500 som kommer att trafikera nya sträckningen av E22 och inte längre gå via Rinkabyholm. Ny byteshållplats är anlagd vid Hossmo E22.

I tågtrafiken utökas utbudet vardagar mellan Kalmar och Hultsfred.

Reseplaneraren är uppdaterad med alla nya tider och tidtabellerna finns att ladda ner under Planera din resa/Hitta din tidtabell här på klt.se.

Information om byteshållplats Hossmo E22:

Karta med information om byteshållplats vid Hossmo E22

Resande från Rinkabyholm mot Karlskrona:
Linje 403 stannar vid läge C. Resenären går till läge A. OBS! Linje 121 och linje 500 från Kalmar måste alltid gå upp via rampen till och trafikera läge A.

Resande från Ljungbyholm mot Karlskrona:
Linje 403 stannar vid läge D. Resenären går till läge A. OBS! Linje 121 och linje 500 från Kalmar måste alltid gå upp via rampen till och trafikera läge A.

Resande från Karlskrona mot Rinkabyholm:
Linje 500/121 stannar vid läge B. Resenären går till läge D. OBS! Linje 121 och linje 500 trafikerar endast läge B om avstigande finns.

Resande från Karlskrona mot Ljungbyholm:
Linje 500/121 stannar vid läge B. Resenären går till läge C. OBS! Linje 121 och linje 500 trafikerar endast läge B om avstigande finns.