Så behandlar vi dina personuppgifter - KLT

Så behandlar vi dina personuppgifter

15:47, 2018-05-25

För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. 

Kalmar Länstrafik behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med behandlingen är att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

De uppgifter som vi behandlar kan vara namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och i förekommande fall hälsouppgifter. Dina uppgifter har lämnats från dig själv eller från någon som har fullmakt att företräda dig.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättslig förpliktelse, utföra uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att bevaras.