Quickomaten ersätter den gula perrongvalidatorn - KLT

Quickomaten ersätter den gula perrongvalidatorn

08:12, 2018-04-09

För dig som reser med tåg på sträckan Kalmar-Nybro-Emmaboda-Vissefjärda, införs nu en valideringsfunktion i de gröna Quickomaterna. 

Innan du kliver ombord på tåget behöver du registrera din resa. Idag görs detta i den gula automaten i Kalmar, Nybro och Emmaboda. Nu har vi börjat flytta över valideringsfunktionen från den gula automaten till den gröna Quickomaten. Den gula automaten kommer så småningom tas bort och registrering av resa görs därefter endast i Quickomaten.

För dig som reser till och från Smedby, Trekanten, Örsjö och Vissefjärda, blir det en nyhet att du snart ska kunna registrera din resa i Quickomaten. Valideringsfunktionen rullas ut löpande.