Nya tidtabeller 18 juni - KLT

Nya tidtabeller 18 juni

16:05, 2018-04-11

Den 18 juni skiftar vi över till vår sommartidtabell som gäller mellan den 18 juni - 19 augusti. 

Det sker en del förändringar som du kan läsa mer om här. För att söka din resa, se vår app eller använd reseplaneraren. 

Skolskjuts i Borgholm

Med KLTs nya trafikavtal 2017 så startas skolskjutstrafiken i Borgholms kommun vilket medför en del förändringar av linjetrafiken. Skiftet innebär också en översyn av samtliga av länets busslinjer. Förändringarna i trafiken görs enligt det så kallade  Trafikförsörjningsprogrammet vad gäller utveckling av länets stora busslinjer och årligen återkommande tidtabellsjusteringar. Justeringarna medför att ett antal turer tillkommer men även att turer minskas och vissa linjer läggs ner där resandet är väldigt lågt.

Förändringar i Västerviks kommun

 • • Linje 5 Västervik RC – Västervik Resort - Gotlandsterminalen. Ny daglig morgontur anpassad till Gotlandsfärjan (27/6-16/8). Ny kvällstur tis-tors anpassad till Gotlandsfärjan (27/6-16/8)
 • • Linje 23 Västervik – Edsbruk. Ny kvällstur 19.20 från Västervik – Edsbruk samt åter från Edsbruk 20.20 – Västervik. 
 • Närtrafikstur från Gamleby mot Edsbruk 20.25 borttagen.
 • Linje 160 Oskarshamn-Västervik tidsjusteringar lördagar.
 • Tidsjusteringar på Närtrafiken.

Vimmerby kommun

 • Linje 78 Gullringen – Vimmerby, nya/justerade eftermiddagsturer Gullringen – Vimmerby.
 • Linje 79 Gullringen – Dabbetorp – Vimmerby, tre turer körs som linje 78 istället.
 • Linje 581 Vimmerby – Gullringen – Kisa. Morgonturen från Vimmerby senarelagd. Sträckan Gullringen – Kisa trafikeras inte under sommarperioden
 • Tidsjusteringar på Närtrafiken.

Hållplatsändringar:

 • Hållplats Stångådalsgymnasiet borttagen.
 • Västra Tullen trafikeras inte längre.

Hultsfreds kommun

 • Linje 54 Oskarshamn-Kristdala-Hultsfred tidigareläggning av turer.
 • Linje 154 Oskarshamn-Bockara-Hultsfred justerade ankomsttider i riktning mot Oskarshamn.

Oskarshamns kommun

 • Linje 44 Oskarshamn-Mörtfors förmiddagstur till Misterhult borttagen.
 • Linje 47 Oskarshamn-Skrikebo/Ängelstorp turer mellan Oskarshamn centrum och Scania borttagna.
 • Linje 54 Oskarshamn-Kristdala-Hultsfred tidigareläggning av turer.
 • Linje 154 Oskarshamn-Bockara-Hultsfred justerade ankomsttider i riktning mot Oskarshamn.
 • Linje 155 Oskarshamn-Högsby tidigare- och senareläggning av turer. På helger förlängs vissa turer från Berga till Högsby och omvänt.
 • Linje 160 Kalmar-Oskarshamn en kvällstur borttagen.
 • Linje 160 Oskarshamn-Västervik tidsjusteringar lördagar.
 • Linje 161 Oskarshamn-Kalmar en morgontur flyttad från 8.10 till 16.40 
 • Linje 161 några färre turer sommarperioden
 • Linje 701 Rödsle-Södertorn-Kristineberg linjesträckningen kortas ner, Oskarshamn station trafikeras inte längre i riktning mot Rödsle
 • Tidsjusteringar på Närtrafiken.

Hållplatsändringar:

 • Hållplats Lidl läge B borttagen.

Högsby kommun

 • Linje 151 Högsby-Grönskåra-Fagerhult senareläggning av tur
 • Linje 153 Högsby-Fågelfors tidigareläggning av tur. Utökning av trafik sommartid.
 • Linje 155 Oskarshamn-Högsby tidigare- och senareläggning turer. På helger förlängs vissa turer från Berga till Högsby och omvänt.
 • Linje 158 Högsby-Blomstermåla-Ålem borttagning av tidig morgontur från Långemåla. Tidigareläggning av morgontur från Ålem
 • Linje 159 Hultsfred-Högsby tidigareläggning av turer.

Mönsterås kommun

 • Linje 156, 165 och 168 tidsjusteringar eftermiddagsturer pga förändrade skoltider.
 • Linje 158 Högsby-Blomstermåla-Ålem borttagning av tidig morgontur från Långemåla. Tidigareläggning av morgontur från Ålem.
 • Linje 160 Kalmar-Oskarshamn en kvällstur borttagen.
 • Linje 161 Oskarshamn-Kalmar en morgontur flyttad från 8.10 till 16.40.
 • Linje 161 några färre turer sommarperioden.
 • Linje 162 Ålem-Pataholm-Rockneby tur morgontur från Ålem till Kåremo borttagen.
 • Linje 165 Finsjö-Fliseryd-Mönsterås tidig dubbeltur borttagen. I gengäld läggs eftermiddagstur till från Mönsterås till Fliseryd-Finsjö.
 • Linje 166 Södra Cell-Mönsterås linjen avvecklas.
 • Linje 661 Hammarglo-Mönsterås förkortad linjesträckning när hållplatserna vid Södra Cell slutar trafikeras.

Hållplatsändringar:

 • Hållplats Portvakten borttagen
 • Hållplats Mönsteråssågen borttagen
 • Hållplats Kuggås borttagen
 • Hållplats Vadarevägen borttagen
 • Hållplats Ängshagsvägen borttagen
 • Hållplats Åsgärdsgatan borttagen
 • Hållplats Ölandsgatan borttagen

Kalmar kommun

 • Linje 123 Ljungbyholm-Halltorp en kvällstur borttagen.
 • Linje 122 och 123 Ljungbyholm-Halltorp turer flyttade mellan linjerna för att få snabbare trafik till Halltorp.
 • Linje 125 Ljungbyholm-Påryd ökat turutbud lördag och söndag.
 • Linje 131 Kalmar-Nybro två morgonturer mot Kalmar tidsjusterade.
 • Linje 160 Kalmar-Oskarshamn en kvällstur borttagen.
 • Linje 161 Oskarshamn-Kalmar en morgontur flyttad från 8.10 till 16.40 
 • Linje 401 Lindsdal-Läckeby Några färre turer sen eftermiddag lördag och söndag.
 • Linje 401 Länssjukhuset-Lindsdal några färre turer sen kväll.
 • Linje 402 Kalmar C-Smedby några färre turer sen kväll.
 • Linje 402 Kalmar C-Smedby avgångstiderna justerade fem minuter framåt hela dygnet för bättre anpassning till övrig trafik.
 • Linje 403 Kalmar C-Ljungbyholm några färre turer sena kvällar.
 • Linje 404 Kalmar C-Färjestaden utglesning av trafiken i de lägen linje 105.
 • Linje 404 Kalmar C-Färjestaden utökning av tur lördag och söndag kväll under sommarperioden
 • Linje 405 Kalmar C-Norrliden-Hansa City alla avgångar justerade fem minuter framåt hela dygnet för bättre anpassning till övrig trafik
 • Linje 405 glesare trafik sena kvällar.
 • Linje 421 och 422 Sjöbrings väg-Björkenäs avgångar tidig lördagsmorgon flyttat borttagna.
 • Linje 448 Rockneby-Revsudden nya pendlarturer på vinterns lovdagar

Hållplatsändringar:

 • Hållplats Jutnabben borttagen pga av trafiksäkerhet och lågt resande.

Nybro kommun

 • Linje 131 Kalmar-Nybro två morgonturer mot Kalmar tidsjusterade.
 • Linje 137 Algutsboda-Åfors sträckan indragen.

Emmaboda kommun

 • Linje 133 en matningstur borttagen.
 • Linje 134 turen kortas lovdagar och körs som linje 133 till Xylem
 • Linje 135 en tur införs lovdagar för att kunna åka in till Emmaboda till halv nio alla dagar.
 • Linje 137 Algutsboda-Åfors sträckan indragen.

Torsås kommun

 • Inga justeringar. 

Borgholm kommun

 • Linje 101 Böda-Borgholm avkortat en tur lördagar.
 • Linje 101 Borgholm-Köpingsvik justerat vilken timme som körs till Köpingsvik helger
 • Linje 101 Borgholm-Byxelkrok utökat turutbud morgon och förmiddag sommarperioden
 • Linje 101 Borgholm-Kalmar utökat turutbud lördag och söndag 
 • Linje 101 Borgholm-Kalmar utökat med en morgontur mot Kalmar.
 • Linje 102 Borgholm-Färjestaden reduceras lovdagar.
 • Linje 106 Böda-Kalmar linjen borttagen, men turerna flyttas in i linje 101 med tidsjusteringar
 • Linje 106 Byxelkrok-Grankullavik sträckan borttagen.
 • Linje 107 Borgholm-Lundegård minskat turutbud sommarperioden.
 • Linje 108 Borgholm-Sättra turerna samordnas med linjelagda skolskjutsen i Rälla och linjen läggs ner

Mörbylånga kommun

 • Linje 103 en eftermiddagstur borttagen samt några tidsjusteringar.
 • Linje 104 Skogsby-Vickleby sträckan indragen
 • Linje 104 Glömminge-Färjestaden utökat utbud sommarkvällar och nätter för anslutning från Borgholm
 • Linje 104 Glömminge-Skogsby utökat utbud morgon, eftermiddag samt kvällar och helger. Bättre anslutningar för resor mellan Borgholm-Färjestaden
 • Linje 105 utökning i morgonpendlingen 05.10 från Kalmar och 06.30 från Mörbylånga.
 • Linje 115 Mörbylånga-Gårdby linjen läggs.
 • Linje 404 Kalmar C-Färjestaden utglesning av trafiken vid parallell trafik.
 • Linje 404 Kalmar C-Färjestaden utökning av tur lördag och söndag kväll under sommarperioden
 • Närtrafiken 

Hållplatsändringar:

 • Hållplats Karlevi vsk införs för att byn Karlevi ska få godtagbart avstånd till expressbusslinje 105.

Länets tågtrafik

Inga ändringar görs i tågtrafiken till skiftet i juni.