Närtrafiklinjerna 421 och 422 i Kalmar inför skiftet den 21 augusti. - KLT

Närtrafiklinjerna 421 och 422 i Kalmar inför skiftet den 21 augusti.

11:05, 2017-07-28

Vi har av vår kundtjänst förstått att det råder vissa oklarheter om hur Närtrafiklinjerna 421 och 422 i Kalmar kommer att köra efter tidtabellsskiftet 21 aug.

Det mesta blir sig likt, men några ändringar blir det. Närtrafikbussarna 421 och 422 byter utseende, från blå till nya gul-röda. Dessutom ökar komforten ombord. Även linjesträckningen justeras, så att linjerna i norra delen upp till Björkenäsvägen och verksamheterna där förlängs. Samtidigt kortas linjerna av i södra delen då de bara kör till Länssjukhuset. Däremot kommer de nuvarande anropsstyrda områdena att finnas kvar samt utökas i norra Kalmar och Tegelviken.

Det införs även två stopp vid Giraffens köpcentrum för att kunna täcka in hela det området, detta eftersom avstånden blir väldigt långa, framför allt för dem som ska till Maxi Gallerian.