Färdtjänst och riksfärdtjänst inför jul- och nyår - KLT

Färdtjänst och riksfärdtjänst inför jul- och nyår

09:35, 2018-10-30

För att vi ska kunna tillgodose dina önskemål om serviceresa över jul- och nyårshelgen så långt som möjligt är det bra om du är ute i god tid.

Färdtjänst

Har du tänkt beställa färdtjänst över jul- och nyårshelgen ska du beställa din resa senast den 7 december.

Riksfärdtjänst

Har du tänkt resa under jul- och nyårshelgen ska ansökan om riksfärdtjänst vara oss tillhanda senast den 16 november och resan beställd hos vår kundtjänst senast den 30 november. För information/blankett når du en av våra handläggare på telefonnummer 010 - 21 21 021 (menyval 1, sedan 2) som har telefontid vardagar 08.00 - 10.00.