Färdtjänst och riksfärdtjänst i jul - KLT

Färdtjänst och riksfärdtjänst i jul

06:44, 2017-10-27

För att dina önskemål om resa över jul- och nyårshelgen 2017 ska kunna tillgodoses så långt som möjligt bör du vara ute i god tid.

Färdtjänst

Har du tänkt beställa färdtjänst över jul- och nyårshelgen ska du beställa din resa senast den 8 december. 

Riksfärdtjänst

Har du tänkt resa under jul- och nyårshelgen ska ansökan om riksfärdtjänst vara Kalmar Länstrafik tillhanda senast den 17 november och resan beställd hos vår kundtjänst senast den 1 december. För information/blankett når du handläggare på  010 - 21 21 021 (menyval 1).