Annonsering i bussar

Vill du som företag eller organisation synas i våra informationsskärmar ombord på bussarna? Läs mer om annonsering ombord här:

För annonsering i bussarnas informationsskärmar ombord kontakta företaget Commersial TV (CTV) i Kalmar som ansvarar för försäljningen.

Övrig reklam och marknadsföring är KLTs ansvar och tryckt material tillåts inte ombord.