Förseningsersättning - KLT

Förseningsersättning

Här ansöker du om förseningsersättning för både KLT, Kustpilen, vid resa över länsgränsen med Sydtaxan (t ex Öresundståg) och Resplusresor.

Villkor

Från 1 april 2016 gäller en ny lag ”Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer”. Förseningsersättningen, som tidigare kallades resegaranti, kan ansökas av dig som varit med om en försening på 20 minuter eller mer.

Det kan dröja 30 dagar efter din ansökan innan du får besked. 

Har du synpunkter på tidigare tagna beslut vill vi gärna att du delger oss dessa skriftligen, antingen via brev eller på epostadressenSkyddad adress. Glöm inte att ange ärendenummer.


Ansök här!

Har du en Resplus-biljett? Ansök här!