Förseningsersättning - KLT

Förseningsersättning

Här ansöker du om förseningsersättning för både KLT, Kustpilen, vid resa över länsgränsen med Sydtaxan (t ex Öresundståg) och Resplusresor.

Nya villkor

Från 1 april 2016 gäller en ny lag ”Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer”. Det innebär några förändringar för dig som vill ansöka om ersättning vid försening (tidigare kallad resegaranti) när du reser med oss. En av ändringarna är att du får rätt till ersättning redan vid 20 minuters försening – för resor gjorda till och med den 31 mars får du ersättning först vid 30 minuters försening. 

Det kan dröja 10 dagar efter din ansökan innan du får besked. Förseningsersättningen gäller de förseningar som är 20 minuter eller mer.

Har du synpunkter på tidigare tagna beslut vill vi gärna att du delger oss dessa skriftligen, antingen via brev eller på epostadressenSkyddad adress. Glöm inte att ange ärendenummer.


Ansök här!