Kalmar Länstrafik - KLT

SMHI har utfärdat två klass 1-varningar

  Gäller: Sön 19 Nov 07:05 - 23:30

SMHI har utfärdat två klass 1-varningar som berör Kalmar län. Den första varningen gäller Snöfall som väntas ge 5-lokalt 10 cm i främst norra delen. Snöfallet drar bort sent i eftermiddag eller i kväll. Den andra varningen gäller, under söndagskvällen risk för ishalka samband med uppklarning och sjunkande temperatur. Vissa förseningar och störningar i trafiken kan förekomma.

Om läget förändras kommer ny information här.

Meddelandet uppdaterat senast kl 12:45

Reseplaneraren

?
» Fler sökval

Trafikinformation

Större trafikstörningar

Planerade händelser