Tidtabeller

Här finner du allt du behöver veta om tider, busslinjer, hållplatser, bussterminalerna med mera.

Tidtabellerna är uppdelade i sju kommuntidtabeller. I varje kommuntidtabell presenteras alla former av trafik, det vill säga:

  • Tätortstrafik
  • Landsbygdstrafik
  • Tågtrafik
  • Skolskjutstrafik
  • Närtrafik.

All kollektivtrafik som berör en och samma kommun finns alltså med i samma häfte.

Med vår reseplanerare kan du söka efter resmöjligheterna, på såväl hållplats- som adressnivå. Vid varje föreslagen förbindelse i reseplaneraren finns information om restid, bytestid, bytesplats, antal zoner och pris.

Reseplaneraren

?
Trafikinformation  

Största trafikstörningarna:

Planerade trafikhändelser:

Trafikrelaterade länkar

  • Läget på vägar och i tågtrafiken hittas på Trafikverkets sida