Om sjukresor

Till sjukresor räknas resor som du gör mellan din bostad eller olycksplats till en vårdinrättning för ...

 • Vård vid sjukdom
 • Tandvård
 • Barn- och mödravård
 • Preventivmedelsrådgivning
 • Abort- och steriliseringsrådgivning
 • Ledsagares resa för den som inte kan åka ensam (gäller även för sjukt barn under 20 år)
 • Anhöriga som gör sjukbesök hos barn under 20 år (ett besök/dag)

Din sjukresa är gratis om du reser med linjelagd trafik. Använd då kupongen som följer med din kallelse tillsammans med legitimation. Har du ingen kupong betalar du resan som vanligt och får istället ersättning i efterhand. Ersättning får du genom att skicka in buss- eller tågbiljetten tillsammans med den reseblankett som du får på vårdmottagningen får du tillbaka pengarna av oss. Vi ersätter alltid sjukresorna efter billigaste möjliga färdsätt. 

Skicka till:
Sjukreseenheten
Box 54
579 22 Högsby

Tips!

Samla gärna ihop fler blanketter och skicka in dem tillsammans! (Parkeringsavgift, vårdavgift, förlorad arbetsinkomst eller kost ersätts inte). 

Gratis anslutning till buss eller tåg

Du reser gratis sjukresa om den längsta sträckan sker med linjelagd kollektivtrafik. Det gäller även om du behöver åka servicefordon eller egen bil till tåg- eller busstationen. Den kortare delen av resan, med anslutande servicefordon, beställs hos vår kundtjänst i förväg. 

Hela resan med servicefordon

Det måste finnas särskilda skäl för att få resa till vård med dyrare färdsätt som till exempel servicefordon, flyg eller hyrbil. För att beställa din sjukresa ringer du oss på 010 - 21 21 021. Om du vet när du ska åka tillbaka beställer du återresan samtidigt. Beställ helst två vardagar innan du ska resa. Vid förhinder avbeställer du resan så snart du kan. 

Sjukresa med egen bil

Resa med egen bil ersätts per rest mil (12 kronor/mil). Från ersättningen dras en egenavgift på 100 kronor per enkel resa. Blanketten "Ansökan om resebidrag vid sjukresa" finns på vårdmottagningen, vilken skickas till oss. 

Exempel på sjukresa med egen bil hemmet - sjukhuset tur och retur:

 • Avstånd enkel resa är 95 km.
  Ersättning = 2 x 95 km à 1,20 kr = 228 kr.
 • Avgår två egenavgifter à 100 kr = 200 kr.
 • Din reseersättning blir då 28 kr.

Om du ofta åker sjukresor med egen bil lönar det sig att fylla i reseblanketter även då ingen milersättning betalas ut på grund av att egenavgiften är högre än milersättningen. När du kommer upp i 1800 kronor skickar du in blankettern och får fria resor för den del so återstår av ettårsperioden. 

Kostnad

Reser du kollektivt ersätts hela resan och du slipper egenavgiften. Men vid beställd sjukresa tas en egenavgift för varje enkelresa på 100 kronor per resenär. Dialyspatienter och ledsagare till patienter som inte kan resa ensam betalar inga avgifter.

 • Högkostnadsskydd för resor
  När dina egenavgifter för sjukresor överstiger 1 800 kr inom år gäller högkostnadsskyddet. Det innebär att du slipper egenavgiften. Barn under 16 år i samma familj får räknas tillsammans.
 • Övernattning
  Gör du en längre resa och behöver övernatta ska du i god tid innan resan kontakta Sjukreseenheten.
 • Förfallotid
  Sjukresan kan inte ersättas om resan gjorts tidigare än innevarande år och ytterligare två år tillbaka i tiden. 

Två sätt att betala

Du kan betala din sjukresa kontant till föraren innan avresan eller med hjälp av en Reskassa hos KLT. Reskassan laddar du med jämna hundratal (mellan 100 - 3 000 kronor). När du sedan gör din resa dras priset från din Reskassa.