Vad är en sjukresa?

Till sjukresor räknas resor som du gör mellan din bostad eller olycksplats och en vårdinrättning för..

 • vård vid sjukdom
 • tandvård
 • barna- och mödravård
 • preventivmedelsrådgivning
 • abort- och steriliseringsrådgivning
 • ledsagares resa för den som inte kan åka ensam
  (gäller även för sjukt barn under 20 år)
 • anhöriga som gör sjukbesök hos barn under 20 år
  (ett besök/dag)

Landstinget ersätter alltid sjukresorna efter billgaste möjliga färdsätt. Med buss och tåg åker du gratis. I första hand använder du den kupong som följer med din kallelse. Kupong och legitimation visas för ombordpersonalen.

Har du ingen kupong betalar du resan och får ersättning i efterhand. Då ska du skicka in en reseblankett, som du får från vårdenheten du besökt, tillsammans med biljetten.

Skicka till:
Sjukreseenheten
Box 54
579 22 Högsby

Din sjukresa ersätts efter billigaste färdsätt. Detta innebär att du i första hand blir informerad om kollektivtrafikens bussar och tåg.

Reser du den längre sträckan med buss eller tåg ersätts hela din biljett och du kan resa gratis till och från din behandling. Om du av medicinska skäl behöver resa med serviceresor (personbil/minibuss och specialfordon) avgörs detta i första hand av nedanstående tre steg:

 1. Har du svårt att ta dig mellan bostad och hållplats?
 2. Har du svårt att ta dig ombord på buss eller tåg?
 3. Har du svårt att färdas ombord på buss eller tåg?

Resor kan se ut på olika sätt. Du kan exempelvis erbjudas anslutningsresor till hållplats om du har svårt att gå.

Andra färdsätt

Det måste finnas särskilda skäl för att få resa med dyrare färdsätt såsom taxi, specialfordon, flyg eller hyrbil. Beställ din resa hos Kalmar Länstrafik i förväg - helst två vardagar innan du ska resa.

För planerade resor betalar du 100 kr till chauffören innan avresa. Du kan också få gratis anslutningstaxi till tågstationen eller busshållplatsen om du har särskilda skäl. Anslutningstaxi beställs i förväg.

Buss eller tåg

Hela resekostnaden ersätts i efterhand. Skicka in biljetten tillsammans med reseblanketten till Sjukreseenheten. Åker du tåg utanför länet ska du i god tid beställa resan hos Sjukreseenheten. Ersättning under 100 kronor utbetalas senast inom ett år.

Privat bil

När du använder privat bil ersätts du med 1,20 kr per kilometer (12 kr/mil). Från ersättningen avgår 100 kronor i egenavgift per enkelresa. Du fyller i blanketten ("Ansökan om resebidrag vid sjukresa") som finns vid vårdinrättningen och skickar den till Sjukreseenheten.

Exempel på sjukresa med egen bil hemmet - sjukhuset tur och retur:

 • Avstånd enkel resa är 95 km.
  Ersättning = 2 x 95 km à 1,20 kr = 228 kr.
 • Avgår två egenavgifter à 100 kr = 200 kr.
 • Din reseersättning blir då 28 kr.
 • Om du ofta åker sjukresa med egen bil lönar det sig att fylla i reseblanketter även om du inte får någon utbetalning på grund av att egenavgiften är högre än milersättningen du har rätt till. Den dag du är uppe i 1 800 kronor (högkostnadsskyddet) skickar du in blanketterna och får därmed fria resor för den del som återstår av ettårsperioden.

Ersättning under 100 kronor utbetalas senast inom ett år. Du kan spara ihop flera blanketter hemma och skicka in dem på samma gång. Parkeringsavgift, vårdavgift, förlorad arbetsinkomst eller kost ersätts ej.

Förfallotid

Sjukresan kan inte ersättas om resan gjorts tidigare än innevarande år och ytterligare två år tillbaka i tiden.

Taxi

Åker du taxi, flyg eller hyrbil måste du beställa din resa hos Kalmar Länstrafik. Då betalar du endast 100 kronor per enkel resa. Betalning ska ske till taxichauffören innan avresa.

Blir du brådskande sjuk på natten beställer du taxi från Kalmar Länstrafik. I annat fall får du betala hela taxiresan själv, men kan ansöka om reseersättning i efterhand.

Alternativt får du en faktura som du kan betala i efterhand.

Kostnad

En del av resekostnaden betalar du själv. Egenavgiften för enkel resa är 100 kronor. Avgiften är densamma oavsett om flera samåker. Dialyspatienter och ledsagare till patienter som inte kan resa ensam betalar inga avgifter.
Reser du kollektivt ersätts hela resan och du slipper egenavgiften.

 • Högkostnadsskydd för resor
  När dina egenavgifter för sjukresor överstiger 1 800 kr under perioden av ett år gäller ett så kallat högkostnadsskydd. Det innebär att du slipper egenavgiften. Barn under 16 år i samma familj får räknas tillsammans.
 • Övernattning
  Gör du en längre resa och behöver övernatta ska du i god tid innan resan kontakta Sjukreseenheten.

Två sätt att betala

Du kan betala din sjukresa kontant till föraren innan avresan eller med hjälp av en Reskassa hos KLT. Reskassan laddar du med jämna hundratal (mellan 100 - 3 000 kronor). När du sedan gör din resa dras priset från din Reskassa.