Sjukresekuponger

Sjukresa är en resa mellan bostad eller olycksplats och en vårdinrättning. För att få ersättning för resan måste du söka sjukvårdande behandling vid den vårdinrättning du besöker. Kalmar Länstrafik ersätter resorna till och från vården efter vissa regler.

Patienter som kallas till vården får ofta tillsammans med kallelsen en kupong som kan användas vid sjukresa med kollektivtrafikens bussar och tåg inom Kalmar län. Kupongen ger patienten och eventuell ledsagare en gratis sjukresa till och från vårdbesöket.

För att kupongen ska vara giltig att åka på, måste den ha ett angivet datum som stämmer överens med resdagens datum. Står det inget datum eller fel datum på kupongen, gäller den tyvärr inte.

Vid resa med tåg Kalmar-Nybro-Emmaboda och omvänt måste kupongen ersättas av en enkelbiljett. Detta kan endast göras på KLT:s försäljningsställen.

Även vårdpersonal kan skriva ut kuponger via KLT:s hemsida, genom att ansöka om företagskonto på "Mina Sidor". Ansök här.

Legitimation

När du reser med sjukresekupong måste du kunna uppvisa giltig legitimation för ombordpersonalen. Om du inte kan det är din kupong inte giltig för resa med oss.