Så beställer du sjukresa

Inom Kalmar län kan man resa en sjukresa kostnadsfritt enligt nedan. Tänk på att beställa din sjukresa i god tid.

 1. I kallelsen från vårdinrättning medföljer kuponger som berättigar till gratis buss- eller tågresa mellan bostadsorten och vårdinrättningens ort (inom Kalmar län). Uppehåll på resan är inte tillåtet.

  Vid behov erbjuds taxianslutning till/från busshållplatsen. Kontakta KLT, tel 010 - 21 21 021. 

  Vid resa med tåg Kalmar-Nybro-Emmaboda (och omvänt) måste kupongerna ersättas av en kontantbiljett. Detta kan endast göras på KLT:s försäljningsställen.
 2. Du kan förbeställa din sjukresa hos Kalmar Länstrafik. Denna lösning är vanlig i Närtrafiken där många resor måste förbeställas. Trafiken utgörs i regel av mindre funktionsanpassade fordon. Föraren känner vid dessa resor i förväg till ditt namn, adress och att det är fråga om en sjukresa. Biljettavgiften regleras eller bestäms vid bokningstillfället.
 3. Om du måste resa till vårdinrättning mer eller mindre akut, måste du i ett första skede själv betala resan. Du får sedan ersättning för dina utlägg i efterhand genom att ansöka om "resebidrag vid sjukresa". Bifoga alla biljetter vid din ansökan. Ansökningsblanketten finns på den mottagning du besöker och du skickar ansökan till

  Kalmar Länstrafik
  Sjukresor
  Box 54
  579 22 Högsby

Beställ din sjukresa i god tid

Beställ din sjukresa i god tid, helst två vardagar innan du ska resa. Om du vet när du ska åka tillbaka beställer du återresan samtidigt.
Kalmar Länstrafiks sjukresor, telefon 010 - 21 21 021 alternativt sänd telefax 0491 - 76 12 62.