Ansök om Riksfärdtjänsttillstånd

Här kan du ansöka om tillstånd för att beställa riksfärdtjänstresor. Glöm inte att läsa igenom informationen och de regler som gäller kring riksfärdtjänsten innan du ansöker.

Om du inte vill ansöka via nätet kan du alltid klicka på länken i den grå informationsrutan för utskrift av blankett och skicka den till oss.

Kunduppgifter
 
Typ av ansökan
Medresenärer (ej ledsagare) måste betala för resan enligt aktuell taxa.
 
 
Funktionshinderinformation
 
 
Reseinformation

Framresa:

Ange mellan vilka adresser som framresan ska ske:

Återresa:

Ange mellan vilka adresser som återresan ska ske:

Bagage:

Ange bagage som ska medföras på resan:
Mått på fällbar rullstol
OBS! Teknisk beskrivning ska bifogas vid första ansökan samt vid erhållande av ny rullstol.
Mått på ej fällbar rullstol
OBS! Teknisk beskrivning ska bifogas vid första ansökan samt vid erhållande av ny rullstol.
Mått på lätt rullstol
OBS! Teknisk beskrivning ska bifogas vid första ansökan samt vid erhållande av ny rullstol.
Mått på tung rullstol OBS! Teknisk beskrivning ska bifogas vid första ansökan samt vid erhållande av ny rullstol.

Syfte:

 
Övriga uppgifter