Res gratis med kollektivtrafiken

Har du ett giltigt färdtjänsttillstånd reser du gratis i all KLT:s kollektivtrafik inom Kalmar län.

Mot uppvisande av giltigt Färdtjänstkort och legitimation reser du utan kostnad.

Gratisresan gäller även för din medresenär.

OBS:
Gratisresor med färdtjänsttillstånd gäller inte...

  • på SJ:s tåg Kalmar - Nybro - Emmaboda.
  • i nattrafik.