Ansök om färdtjänsttillstånd

Här kan du ansöka om det tillstånd som gör att du sedan kan beställa färdtjänstresor. Glöm inte att läsa igenom informationen och de regler som gäller kring färdtjänsten innan du ansöker.

Om du inte vill ansöka via nätet kan du alltid klicka på länken i den grå informationsrutan för utskrift av blankett och skicka den till oss.

Kunduppgifter
 
Typ av ansökan
 
 
Funktionshinderinformation
 
Övrigt