Om Serviceresor

Varje dag reser närmare 25 000 kunder i kollektivtrafiken, bland dessa ingår alla Serviceresor. Det vill säga resor med färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor.

Kalmar Länstrafiks uppdrag är att erbjuda resor som underlättar och berikar människors liv och utvecklar vår region.

Serviceresor - ett komplement

Serviceresor är ett komplement till de linjelagda bussarna och tågen. En resa med färdtjänst, riksfärdtjänst eller sjukresa kan se ut på flera olika sätt. Alternativen visas här nedanför med hjälp av symbolerna av en linjebuss/tåg (gul) och servicefordon (blå).

på vilka olika sätt en serviceresa kan gå till