Om serviceresor

Varje dag reser närmare 25 000 kunder i kollektivtrafiken, där också alla serviceresor ingår. Det vill säga resor med färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor.

Kalmar Länstrafiks uppdrag är att erbjuda resor som underlättar och berikar människors liv och utvecklar vår region.

 

Serviceresor - ett komplement

Serviceresor är ett komplement till de linjelagda bussarna och tågen. En resa med färdtjänst, riksfärdtjänst eller sjukresa kan se ut på flera olika sätt. Alternativen visas här nedanför med hjälp av symbolerna av en linjebuss/tåg (gul) och servicefordon (blå).

Reseplaneraren

?
Trafikinformation  

Största trafikstörningarna:

Planerade trafikhändelser:

Trafikrelaterade länkar

  • Läget på vägar och i tågtrafiken hittas på Trafikverkets sida