KLT:s trafikupphandlingar - resultatlistor!

I samtliga upphandlingar har pris och miljöval avseende bränsle varit bedömningskriterier. Skillnader i kvalitet mellan anbudslämnare är svår att poängbedöma, varför detta istället är reglerat genom skall- och måste-krav kopplat till viten.

Kvalitets- och miljökraven i upphandlingarna 2007 var de dittills högsta i Sverige.

- "När vi summerade resultaten av upphandlingarna kunde vi konstatera att alla tidigare farhågor om kraftigt ökade kostnader för bussbälten, alkolås, miljövänligare bränslen och utökad trafik i de stora stråken, kom rejält på skam", berättar Karl-Johan Bodell VD för Kalmar Läns Trafik AB.

Trafiksäkerheten förstärktes i augusti 2008 med bl a krav på trepunktsbälten och alkolås i alla bussar. Anpassningen till funktionshindrade resenärer fortsatte, med bl a krav på lift/ramp i bussen eller lågentré, plats för rullstolar även i landsbygdstrafiken.

Informationen till resenärerna ombord stärktes ytterligare genom inre displayer och hållplatsutrop även i landsbygdstrafiken.

Slutligen gjordes stora insatser avseende fordonsbränsle. Upphandlingen innebär att samtliga bussar i dagens trafik kommer att bytas ut. 53% av vagnkilometrarna körs med helt fossilfritt bränsle, som rapsbaserat syntetdiesel eller biogas. Övriga bussar körs på miljödiesel Euro5/EEV. Kollektivtrafiken i Kalmar län är numera avsevärt mycket renare och bidrar starkt till en bättre miljö för alla. Miljön blev sannolikt den allra största vinnaren i KLT:s senaste upphandling!

Det finns en politisk enighet att satsa på tätare och snabbare trafik längs de stora pendelstråken. Först ut bland trafikstråken blev sträckan Västervik-Oskarshamn-Kalmar, där trafikutbudet fördubblades. Övriga pendelstråk byggs ut successivt.

Följande har upphandlats

Reseplaneraren

?
Trafikinformation  

Största trafikstörningarna:

Planerade trafikhändelser:

Trafikrelaterade länkar

  • Läget på vägar och i tågtrafiken hittas på Trafikverkets sida