Protokoll Trafikstyrelsen

Vissa protokoll återges med samtliga bilagor. Ibland finns det dock endast hänvisningar till bilagorna. De kan därför rekvireras separat från Kalmar Länstrafik, Box 54, 579 22 Högsby.

Innan KLT blev en del av Landstinget i Kalmar län den 1 januari 2012 fanns inte Trafikstyrelsen. Då var KLT ett aktiebolag med en egen styrelse. Nedan listas KLT:s styrelseprotokoll:

Reseplaneraren

?
Trafikinformation  

Största trafikstörningarna:

Planerade trafikhändelser:

Trafikrelaterade länkar

  • http://www.trafikverket.se