Annonsering i bussar

Sedan augusti 2008 har Kalmar Länstrafik ansvaret för reklam ombord och utanpå bussarna. Ingen reklam tillåts för närvarande utanpå bussarna och den invändiga reklamen ska vara digital form. Papper och pappskyltar tillåts ej.

För närvarande har cirka 75 bussar (både tätorts- och Raskenbussar) fått informations- och reklamskärmar installerade. Arbetet med installationer på fler bussar fortsätter kontinuerligt.

KLT har givit företaget Commersial TV i Kalmar (CTV) i uppdrag att installera skärmarna och att sköta försäljning och förmedling av reklam och information i dem.

Det är möjligt att köpa reklamplats i en eller flera reklamslingor. Ambitionen är att varva reklam, information, lokalnyheter och "pausfilmer" för att få till en bra och sevärd slinga.

Sedan september 2011 publicerar Sveriges Radio löpande lokalnyheter från Kalmar län i skärmarna.