Till/från Jönköpings län

Läs mer

Sydtaxan för resor över länsgräns mellan Kalmar län och Jönköpings län gäller både buss- och tågtrafik.

Följande trafik går mellan Kalmar län och Jönköpings län och där gäller Sydtaxan för alla resor över länsgräns:

 • LINJE 325
  Vimmerby - Mariannelund - Eksjö
  KLT:s produkter gäller till/från Pelarne.
 • LINJE 344
  Hultsfred - Järnforsen - Vetlanda
  KLT:s produkter gäller till/från Järnforsen.

En del tåg kör inte hela sträckan till/från Oskarshamn, utan vänder i Hultsfred. För att kunna åka med anslutande bussar till/från Hultsfred, gäller därför Sydtaxans resperiod även vid resa med linje 326, Hultsfred - Oskarshamn (och omvänt). Detta gäller endast linje 326 och endast Sydtaxans resperiod.

Regler och giltigheter

 • Glöm ej att skriva ut ett inspektionskvitto på försäljningsstället eller ombord på bussen/tåget när du aktiverar din Resekortet resperiod. På kvittot står aktiveringsdag för resperioden. Resekortet Sydtaxa och inspektionskvittot räknas tillsammans som ett giltigt färdbevis.
 • Du reser fritt vidare med buss i avgångs- och ankomstzonen utan extra kostnad, vid uppvisande av giltigt färdbevis. (I avgångszonen krävs alltså att du på förhand har t.ex. tågbiljett i mobilen, utskriven tågbiljett eller 30-dagarskort tillsammans med utskrivet inspektionskvitto att visa upp.) 
 • SJ:s årskort med resplustillägg är den enda SJ-produkt som gäller på Krösatågen. Samtliga typer av InterRail-kort (köpta utomlands, men giltiga i Sverige) gäller på Krösatågen.

Här och så här köper du Sydtaxe-produkterna

 • Försäljningsställen
  På JLT:s försäljningsställen samt KLT:s försäljningsställen i Hultsfred, Vimmerby, Västervik och Oskarshamn. På försäljningsställena kan du ladda Reskassa och köpa Resekortet period mellan Kalmar län och Jönköpings län.
  Du kan dock ej köpa enkelbiljetter.
  Försäljningsställena tar emot både kontanter och bankkort.
 • Ombord på Krösatågen
  Ombord på Krösatågen köper du samtliga produkter mellan Kalmar län och Jönköpings län. På Krösatågen kan du betala med Reskassa, bankkort eller kontanter. Laddar du ditt Resekort på Krösatågen inom Jönköpings län tillkommer en ombordavgift på 20 kronor.
 • Ombord på bussarna
  Det varierar på vilket sätt du kan betala din produkt ombord. Fråga föraren om du är osäker.

Anslutningsresor

När du åker i Sydtaxesystemet reser du anslutningsresor utan extra kostnad i avgångs- och ankomstzonen. Gör du en anslutningsresa från en annan del av Kalmar län reser du den resan med KLT:s vanliga Resekort för resor inom Kalmar län.

Ex: Gullringen - Jönköping
Du reser Gullringen - Vimmerby med KLT:s vanliga Resekort och sedan Vimmerby - Jönköping med KLT:s Resekort Sydtaxa alternativt Jönköpings Länstrafiks Resekortet.

Reseplaneraren

?
Trafikinformation  

Största trafikstörningarna:

Planerade trafikhändelser:

Trafikrelaterade länkar

 • Läget på vägar och i tågtrafiken hittas på Trafikverkets sida