Resor över länsgräns

Ladda ner

Läs mer

När du reser mellan Kalmar län och de angränsande länen gäller inte alltid samma regler och giltigheter som när du reser inom Kalmar län.
KLT:s priser och regelverk gäller endast inom Kalmar län.

Beroende på vilket av våra grannlän och övriga län i södra Sverige du vill resa till eller från gäller olika förutsättningar, även om regler, produkter och giltigheter i stort sett följer Sydtaxan.

Beroende på vart du reser, mellan Kalmar län och våra grannlän, gäller olika taxor. Se tabellen nedan för uppgifter om vilken taxa som gäller:

Mellan Kalmar län och... Tåg Buss
Blekinge län Sydtaxa Sydtaxa
Jönköpings län Sydtaxa Sydtaxa
Kronobergs län Sydtaxa Sydtaxa
Östergötlands län Kustpilen-taxa Kustpilen-taxa

Resplus-biljett

Med en Resplusbiljett får du hela resan på en biljett, oavsett vilka färdmedel eller trafikföretag som ingår. I Resplusbiljetten ingår också en "komma fram-garanti", vilket innebär att trafikföretagen tar ett gemensamt ansvar för att se till att du kommer fram till slutmålet för din resa.

Reseplaneraren

?
Trafikinformation  

Största trafikstörningarna:

Planerade trafikhändelser:

Trafikrelaterade länkar

  • Läget på vägar och i tågtrafiken hittas på Trafikverkets sida