Villkor för resegaranti

Resegaranti innebär att du kan få ersättning om din resa med oss blir försenad eller inställd. Samma villkor för resegaranti gäller för resor inom Kalmar län som för resor över länsgräns till Blekinge, Halland, Skåne, Jönköpings och Kronobergs län, samt Östergötland.

Du kontaktar i första hand alltid den trafikhuvudman (länstrafik) som har sålt din biljett eller ditt Resekort. Om du inte känner till vilken trafikhuvudman som sålt din resa eller om du köpt biljetten på egen hand (t ex i automat, mobil biljett, Internet etc) så skickar du din ansökan till den trafikhuvudman där resan startade. Vi bör ha din ansökan senast 30 dagar efter den aktuella resdagen.

Du gör ansökan här på hemsidan eller genom att skriva ut och fylla i ansökningsblanketten för resegaranti. En fullständig version av resevillkoren hittar du också i informationsrutan här till höger.

Resa med Resplus-biljett

En Resplus-biljett är en kombinerad biljett mellan flera trafikföretag och färdmedel som ger en komma-fram-garanti. För resenär med Resplus-biljett finns ingen speciell resegaranti utan här gäller nedan Resegaranti och villkor (som är densamma för alla länen i Sydtaxan). För att ansöka om resegaranti vänder du dig till den trafikhuvudman (länstrafik) som har sålt din biljett eller ditt Resekort.

Resegaranti vid försening 30-59 minuter

Om du drabbas av försening till slutdestinationen med 30 minuter eller mer, men mindre än 60 minuter, har du rätt till ersättning enligt en av punkterna nedan:

OBS! Vid försenad eller inställd tur ska du eller berörd ombordpersonal alltid samråda med KLT:s kundtjänst/trafikledning för alternativ resmöjlighet, telefonnummer 010-21 21 000 (menyval 1, sedan 2). Då samråd inte har varit möjlig (t ex vid tider då kundtjänst ej är bemannat), kan du tvingas till egna beslut om annan transport. Då kan du ansöka om resegarantin genom att bifoga verifikationer (t ex kvitton eller biljetter) i original.

 • 50 procent av resans pris, minst 50 kronor, i form av ett värdebevis. Resans pris värderas till priset för enkelbiljett, dock minst till på aktuell biljett angivet pris, oavsett typ av färdbevis.
 • Om du efter samråd med KLT:s kundtjänst/trafikledning blir uppmanad att resa med taxi så ersätter vi taxiresans pris. Högsta belopp är 600 kronor kontant, alternativt 720 kronor i form av värdebevis. Du måste kunna uppvisa taxikvitto i original.
 • Om du efter samråd med KLT:s kundtjänst/trafikledning blir uppmanad att resa med egen bil så ersätter vi din resa enligt Skatteverkets regler. Högsta belopp är 600 kronor och ersättningen betalas alltid ut i form av ett värdebevis. Belopp under 25 kronor utbetalas inte.

Värdebeviset kan du bara använda på våra fasta försäljningsställen.

Resegaranti vid försening 60 minuter eller mer

Om du drabbas av försening till slutdestinationen med 60 minuter eller mer, har du rätt till ersättning enligt en av punkterna nedan:

OBS! Vid försenad eller inställd tur ska du eller berörd ombordpersonal alltid samråda med KLT:s kundtjänst/trafikledning för alternativ resmöjlighet, telefonnummer 010-21 21 000 (menyval 1, sedan 2). Då samråd inte har varit möjlig (t ex vid tider då kundtjänst ej är bemannat), kan du tvingas till egna beslut om annan transport. Då kan du ansöka om resegarantin genom att bifoga verifikationer (t ex kvitton eller biljetter) i original.

 • 100 procent av resans pris, minst 50 kronor, i form av ett värdebevis. Du kan också välja att få kontant ersättning, motsvarande 50 procent av resans pris. Resans pris värderas till priset för enkelbiljett, dock minst till på aktuell biljett angivet pris, oavsett typ av Färdbevis.
 • Om du efter samråd med KLT:s kundtjänst/trafikledning blir uppmanad att resa med taxi så ersätter vi taxiresans pris. Högsta belopp är 600 kronor kontant, alternativt 720 kronor i form av värdebevis. Du måste kunna uppvisa taxikvitto i original.
 • Om du efter samråd med KLT:s kundtjänst/trafikledning blir uppmanad att resa med egen bil så ersätter vi din resa enligt Skatteverkets regler. Högsta belopp är 600 kronor och ersättningen betalas alltid ut i form av ett värdebevis. Belopp under 25 kronor utbetalas inte.

Värdebeviset kan du bara använda på våra fasta försäljningsställen.

Det finns tillfällen då resegarantin inte gäller

Här följer de tillfällen som Kalmar Länstrafik har beslutat att vara undantag från resegarantin:

 • När Kalmar Länstrafik redan innan din resa har informerat, via hemsida, dagspress eller genom annan rättelse, om planerade störningar eller väg- och banarbeten.
 • När du inte accepterar det resvägsförlag eller transportlösning som vår kundtjänst/trafikledning beslutar om.
 • När resan görs i abonnerad beställningstrafik, som kulturresa, färdtjänstresa, riksfärdtjänstresa eller sjukresa.
 • När det råder svåra väderförhållanden (i regel då SMHI utfärdat så kallade klass 2- eller 3-varningar). Vädersituationen kan dock variera mellan olika delar av länet, så undantaget behöver inte gälla all länsövergripande trafik samtidigt. Kontrollera därför trafikinformationen på hemsida. Förarna prioriterar alltid trafiksäkerheten före punktligheten.
 • När Trafikverket, räddningstjänst eller polis av trafiksäkerhetsskäl eller framkomlighetsskäl beslutar om att stänga av delar av väg eller järnväg.
 • När konflikt råder på arbetsmarknader, t ex strejk, lockout etc
 • När vi kan konstatera att oriktiga uppgifter lämnats i ansökan eller om resegarantin i övrigt har missbrukats.

EU-förordning avseende tågresor
För resenär som reser med Kalmar Länstrafiks färdbevis på tåg finns en EU-förordning som reglerar bla resegarantin. Denna innebär att du som resenär har rätt till ersättning även vid tillfällen då undantagen enligt ovan gäller. Förseningen måste då överskrida 60 minuter och du har inte rätt till ersättning i de fall vi informerat om förseningen i förväg. Du kan läsa mer om Eu-förordningen på Konsumentverkets hemsida.

 

Information för dig som reser med tåg på sträckan Kalmar-Nybro-Emmaboda

Du måste ha registrerat din resa i perrongautomaten innan ordinarie avgångstid för tåget, för att Resegaranti ska kunna åberopas. Bifoga papperskvittot, som du får av automaten, i din ansökan.

Det finns tillfällen då registrering av resan inte kan ske innan avgångstid, t ex om perrongautomaten är ur funktion eller om anslutande KLT-trafik är försenad till stationen. Dessa fall handläggs enligt ordinarie villkor för Resegarantin.

Reseplaneraren

?
Trafikinformation  

Största trafikstörningarna:

 • Vi har just nu inga större trafikstörningar, vill du se alla trafikhändelser klicka på länken nedan.

Planerade trafikhändelser:

Trafikrelaterade länkar

 • Läget på vägar och i tågtrafiken hittas på Trafikverkets sida