Skolkort

Skolkortet är exklusivt för grundskole- och gymnasieelever och delas ut av respektive skola till dem som är berättigade till det.

Skolkort (gäller inom resp.kommun)  Skolkort län (gäller inom Kalmar län)
 • Skolkortet berättigar till en eller två resor per skoldag under hela läsåret (både höst- och vårtermin).
 • Skolkortet gäller för begränsat antal resor inom resp. kommun. Kortet kan uppvärderas, se nedan.
 • Skolkortet län gäller för begränsat antal resor inom Kalmar län. Kortet kan uppvärderas, se nedan. 
 • Kortet är personligt och får inte lånas ut.
 • Namn, skola och klass ska alltid skrivas på kortet.
 • Kortet gäller inte då nattaxa tillämpas.
 • Samtliga kort rekvireras av respektive skola. Skolan avgör vilka elever som uppfyller kraven för att få Skolkort.

Uppvärderingar av Skolkort

Genom att betala en extra avgift kan eleven få utökad giltighet för kortet, dels för lovdagar, dels för antalet resor per dag samt för resor inom hela Kalmar län.

Uppvärderingar av Skolkorten kan endast ske på KLT Resecentra eller annat KLT försäljningsställe. Det går bara att uppvärdera Skolkortet en termin åt gången.

Skolkort (inom respektive kommun)

A. Kort med begränsat antal resor/skoldag =>  Uppgraderat till Skolkort (inom resp. kommun) med obegränsat antal resor även under veckoslut och lovdagar under giltighetstiden.

 • Pris vårtermin: 500 kronor.
 • Pris hösttermin: 500 kronor.

B. Kort med begränsat antal resor/skoldag =>  Uppgraderat till Skolkort län med obegränsat antal resor även under veckoslut och lovdagar under giltighetstiden.

 • Pris vårtermin: 1 000 kronor.
 • Pris hösttermin: 1 000 kronor.

Skolkort län (inom Kalmar län)

Kort med begränsat antal resor/skoldag =>  Uppgraderat till Skolkort län med obegränsat antal resor även under veckoslut och lovdagar under giltighetstiden.

 • Pris vårtermin: 800 kronor.
 • Pris hösttermin: 800 kronor.

Vanliga frågor och svar

Hur använder jag mitt Skolkort på bussen/tåget?

Varje gång du stiger på bussen (även vid byten) ska du hålla upp kortet stilla mot kortläsaren som finns intill påstigningsdörren, tills kortläsaren godkänner kortet.

Reser du med tåg?

 • Reser du med Kustpilen ger du ditt Skolkort till tågvärden, som då registrerar din resa.
 • Reser du från Kalmar, Nybro eller Emmaboda, registrerar du ditt Skolkort innan du stiger på tåget. De gula perrongautomaterna på dessa tre stationer skriver då ut en biljett, som tillsammans med ditt Skolkort, gäller som färdbevis på tåget.
 • Reser du med Krösatåg från Hultsfred, Silverdalen, Lönneberga eller Mariannelund visar du upp ditt Skolkort med tillhörande produktkvitto för tågvärden.

Vad gör jag om det är fel på kortet?

Om kortet har blivit trasigt, borttappat eller beslagtaget, ska du alltid kontakta personalen på skolexpeditionen. Observera att om kortet beslagtagits p g a fusk (efter utredning av KLT) uttages en kontrollavgift på 1000 kronor.

Vad gör jag om jag glömmer mitt Skolkort?

Du får åka till skolan utan att betala, men hem från skolan får du själv betala resan.

Hur gör jag med ett tillfälligt färdbevis för 2 dagar?

I avvaktan på att du ska få ett nytt kort (t ex om det tidigare kortet blivit trasigt eller förlorat) lämnar skolan ut ett tillfälligt färdbevis, giltigt i 2 dagar.

Observera att tillfälligt färdbevis inte delas ut till elev som glömt sitt kort.

Hur ska jag förvara mitt Skolkort?

Kortet bör förvaras i avsett plastfodral.

Vad gör jag med Skolkort som jag inte längre är berättigad till?

Lämna in Skolkortet till personal på skolexpeditionen. Har du löst tilläggsavgift (uppvärderat kortet) kommer KLT att betala tillbaka resterande värde.

Reseplaneraren

?
Trafikinformation  

Största trafikstörningarna:

 • Vi har just nu inga större trafikstörningar, vill du se alla trafikhändelser klicka på länken nedan.

Planerade trafikhändelser:

Trafikrelaterade länkar

 • Läget på vägar och i tågtrafiken hittas på Trafikverkets sida