Fria resor vid kulturbesök

Det finns möjlighet för dig som elev att resa gratis till och från länets kulturinstitutioner om du gör en så kallad Kulturresa.

Vem kan göra en Kulturresa?

Elever på för- och grundskolor, gymnasieskolor, daghem, dagbarnvårdare, öppna förskolan, fritidshem och fritidsgårdar i Kalmar län.

Till/från vilka av länets kulturinstitutioner kan du göra en Kulturresa?

Byteatern - Kalmar läns teater, Kalmar läns museum, Kalmar konstmuseum (inkl. Designarkivet i Nybro), Kalmar läns musikstiftelse, Kalmar läns hemslöjdsförening, Riksteatern Kalmar län, Västerviks museum, Virserums konsthall och Oskarshamns kulturhus.

När kan du göra en Kulturresa?

Vardagar när det finns ledig kapacitet på KLT:s bussar och tåg.
De fria resorna gäller mellan den 15 augusti 2013 till den 15 juni 2014.

Hur ofta kan du göra en Kulturresa?

Varje klass/elev medges en resa per läsår.

Antal resande per resa (lärare och elever) får inte vara fler än 35 stycken och sittplatser kan inte alltd garanteras.

Hur går beställningen av en Kulturresa till?

Skolan/klassen/gruppen beställer resan hos respektive kulturinstitution (se ovan), som sedan kontaktar Kalmar Länstrafik. Vi bedömer om klassen/gruppen kan åka med befintlig tur utan att extra fordon behöver sättas in.
Efter att vi godkänt resdag och tur, skickar vi ut biljetterna till klassen/gruppen som har beställt resan.

När måste du beställa Kulturresan?

Senast 14 dagar före resdatumet.

Reseplaneraren

?
Trafikinformation  

Största trafikstörningarna:

  • Vi har just nu inga större trafikstörningar, vill du se alla trafikhändelser klicka på länken nedan.

Planerade trafikhändelser:

Trafikrelaterade länkar

  • Läget på vägar och i tågtrafiken hittas på Trafikverkets sida