Gränskontroller medför förseningar

  Gäller: Gäller tillsvidare

På grund av polisens gränskontroller vid Hyllie station i Malmö kan Öresundstågen drabbas av förseningar i hela tågsystemet. Alla resenärer uppmanas att vara ute i god tid och om möjligt välja en tidigare avgång än annars. Regeringen har nu förlängt gränskontrollen i Hyllie till den 11 december.

När du reser över Öresundsbron rekommenderar vi att du alltid har med dig giltig identitetshandling. För nordiska medborgare och personer som har uppehållstillstånd i ett nordiskt land räcker det med ett giltigt nordiskt körkort eller ett giltigt id-kort utfärdat i ett nordiskt land.